Käendusest ehk jagatud mure on kaks muret

Meie õigusbüroosse on pöördunud mitmed inimesed, sickness kellele on osutunud probleemiks kunagi ammu koolikaaslasele antud õppelaenu käendus. Selgus, et selle probleemi käes vaevlevad paljud inimesed, kes vaevavad pead, kuidas nüüd seda olukorda lahendada. Käenduse andmise hetkel võis see tunduda isegi mõistlik mõte või oli lihtsalt suur soov teist inimest aidata, sest vastasel korral ei oleks sõber või koolikaaslane saanud õppelaenu, kuid inimesed on jätnud arvestamata, et asjaolud võivad muutuda, st et tolle hetke sõber või tuttav ei pruugi tulevikus olla enam isegi mitte tuttav.

Seega peaks käenduse andmise küsimuses esimeseks asjaks olema põhjalik analüüs küsimuses: kellele Sa käendajaks hakkad, sest käenduse kehtivus ei sõltu Sinu ja põhivõlgniku vahelisest suhtest. Kui tegemist on perekonnaliikmega, siis suure tõenäosusega ei jäta ta rõõmuga oma laenukohustusi lähedaste kanda. Aga kui tegemist on inimesega, kellega Sa mingil hetkel enam ei suhtle ja kontakt kaob, siis on see võimalus tunduvalt tõenäolisem.

Teiseks pead Sa olema alati valmis ja ka võimeline ise põhivõlgniku asemel laenu tagasi maksma, juhul kui põhivõlgnik ise ei ole selleks suuteline. Seega vaata üle enda ja oma pere eelarve, et kindlaks teha, kas Sul on selleks piisavalt võimalusi.

Kui Sa täidad põhivõlgniku eest kohustuse, siis tekib Sul küll omakorda nõue põhivõlgniku vastu, kuid põhivõlgniku poolt kohustuse täitmisega võib minna palju aega.

Kohustuse täitmise korral pead Sa sellest põhivõlgnikule teatama. Juhul, kui sama kohustust käendab peale Sinu veel keegi, siis olete te kaaskäendajad ja vastutate võlausaldaja ees solidaarselt, isegi siis, kui te ei andnud käendust ühiselt.

Käenduslepingu vormistamisel jälgi, et:

1. käendusleping sisaldaks tingimust, mis lubab nõuda kohustuse täitmist käendajalt alles seejärel, kui põhivõlgnikult on kohustuse täitmist nõutud ja põhivõlgnik kohustuste täitmisele ei ole asunud. Vastasel juhul vastutad Sa laenu tagasimaksmisel võrdselt põhivõlgnikuga ja igal hetkel on võimalik Sinult laenu tagasimaksmist nõuda olenemata sellest, kas laenusaajalt on üldse püütud raha välja nõuda või mitte;

2. oleks määratletud kohustuse maksimummäär, mis välistab võimaluse sattuda olukorda, kus kohustusi tuleb täita põhivõlast oluliselt suuremas mahus. Näiteks kui tarbijakäenduslepingus ei ole kokku lepitud käendaja rahalise vastutuse maksimumsummat, on selline käendusleping tühine ning võlausaldaja ei saa tarbijast käendajalt põhivõlgniku kohustuse täitmist üldse nõuda;

3. käendusleping sisaldaks punkti, mille kohaselt oleks juba sõlmitud laenulepingu muutmiseks nõutav ka käendaja nõusolek või klausel, et käendaja ei vastuta võlgniku poolt pärast käenduslepingu sõlmimist tehtud tehingute eest.

Kui Sa oled juba käenduslepingu sõlminud, siis tunne regulaarselt huvi, kaspõhivõlgniku kohustused on täidetud, milline on laenu tagasimaksmise olukord ja kas ei ole tekkinud makseraskusi. Vastavat informatsiooni on võlausaldaja kohustatud Sulle väljastama ning sellega minimeerid Sa võimaluse, et ühel heal päeval Sinu vastu esitatav nõue tuleb Sulle ootamatult ning seetõttu võid ise sattuda selle nõude tõttu makseraskustesse.

Kui Sinu vastu on esitatud nõue, kontrolli kas see nõue ei ole aegunud. Kui käenduslepingus on kokku lepitud käenduse kehtivuse tähtaeg ning see on möödunud, oled oma käenduskohustusest vabanenud. Juhul, kui käenduslepingus kehtivuse tähtaega fikseeritud ei ole, aegub laenuandja nõue 3 aasta jooksul päevast, mil laenuandjal tekkis õigus võlgnikult kohustuse täitmist nõuda.

Kokkuvõtvalt tahame inimestele südamele panna, et käendus ei ole pealiskaudne formaalselt antud allkiri, millega ei kaasne midagi peal selle, et teine inimene võtab endale kohustuse. Käendusega kaasneb ka käendajale suur vastutus ja valmisolek teise inimese võetud kohustust ise täitma asuda. Sest kui jagatud rõõm on pool rõõmu, siis jagatud mure võib ühel heal päeval olla kaks muret. Seega olge ettevaatlikud käenduslepingu sõlmimisel ja ärge võtke endale mõttetuid kohustusi, vaid kaaluge see enne põhjalikult läbi ning seejärel olge valmis vastutama.

Teie Õiguskoda

Comments are closed.