Kas üürnikult võib nõuda maakleritasu maksmist?

Viimasel ajal levib mitmeid üleskutseid, milles agiteeritakse üürnikke üürilepingu sõlmimisel keelduma maakleritasu maksmisest. Kuigi selliste üleskutsete eesmärk jääb siinjuures kahtlaseks, vaatleme selle teema seaduslikku külge. Maakleritasu maksmise kohustuse sätestab võlaõigusseadus, mis kirjeldab maaklerilepingu sisu selliselt, et maaklerilepingu sõlmimisega kohustub maakler vahendama teisele isikule lepingu sõlmimist kolmanda isikuga ning see teine isik kohustub maksma talle selle eest maakleritasu.

Sellises sõnastuses seaduse lugemine võib aga anda inimesele väärarusaama, et üürileandmisel on üürileandja kohustatud tasuma maakleritasu, mis inimeste arusaama järgi peaks tähendama seda, et maakleritasu ei tohi küsida üürnikult, kuid tegelikkuses ei saa lähtuda seaduse tõlgendamisel sellest ühest lausest, vaid seadusest tervikuna. Võlaõigusseadus ei sätesta keeldu küsida maakleritasu üürnikult, seega ei ole selline tegevus ebaseaduslik ega ole seetõttu ka kehtetu. Muidugi võiks taolised lepingutingimused esitada juba üürikuulutuses, et välistada asjatuid küsimusi isikute poolt, kes selliste tingimustega ei nõustu.

Sarnasele seisukohale on asunud ka Tarbijakaitseamet (vt artiklit http://www.tarbijakaitseamet.ee/12-elamispindade-uurikuulutuses-peab-olema-informatsioon-maaklertasu-suuruse-ja-selle-maksmise-kohustuse-kohta/).

Siinkohal soovitame inimesel ise kaasa mõelda sellise üleskutse õiguspärasusest ja mitte uskuda pimesi kõike, mida reklaamitakse. Need konsultatisoonifirmad ei vastuta oma „kampaania“ õigsuse ja seaduspärasuse eest, kuid inimesele, kes sellise väärinfo tõttu satub mistahes vaidlusse, võivad kaotused olla üpris suured. Maakleritasu küsimine üürilevõtjalt ei ole ebaseaduslik, vaid see saab võimalikuks tänase päeva turusituatsiooni tõttu.

Tiina Raja, Õiguskoja jurist

Comments are closed.