Meie lugu

Õiguskoja asutamine toimus 30. septembril 2009. aastal.

Algselt oli meil neli juristi, patient kelle sarnane maailmavaade ja arusaam õiguslikes küsimustes andiski inspiratsiooni ühise ettevõtmise loomiseks. Meie maailmavaade on küll senini samaks jäänud, no rx kuid erinevatel põhjustel on kolm juristi vaikivateks partneriteks ning tegevjuristiks on meist jäänud vaid üks. See aga ei takista aktiivset tegutsemist õigusmaastikul ning sellelt saadav kogemus on hindamatu väärtusega. Oma tegevuses oleme orienteeritud kliendil heaolule ja kliendi poolt soovitava tulemuse saavutamisele. See on meile väga oluline ja iga positiivse tulemuse peale tunneme siiani headmeelt, viagra order mistõttu pingutame selle nimel iga hinna eest.

Arvestades, et meie juristid on kõik väga head spetsialistid, kes on pikaajalise praktika tulemusena omandanud põhjalikud õigusteadmised ja -kogemused erinevates õigusvaldkondades, siis saame oma klientidele pakkuda laialdast õigusabi ja nõustamisteenust.

Meie tegevuse muudab tulemuslikuks oskus meeskonnatööks. Teeme aktiivselt koostööd ka teiste eriala spetsialistidega: raamatupidajad, notarid, kohtutäiturid jne. See tagab töö efektiivsuse ja kvaliteedi.

Büroo peamised teenused on toodud lehel TEENUSED, kuid lisaks saab nõu ka muudel juriidilistel teemadel, sest lisaks klassikalisele õigusabiteenusele lahendame muidki kliendi jaoks lahendamist vajavaid küsimusi.

Meeldivat koostööd soovides

Teie Õiguskoda